Int. Steel Barbell 1.2mm Att. #24 Syn. Opal, (individual parts)

12,90 €
incl. 19% VAT , plus shipping costs
Basket matrix

length / stonecolor WH/OP (White Opal) PI/OP (Pink Opal) BK/OP (Black Opal) LGR/OP (Light Green Opal) SA BL/OP (Sapphire Blue Opal) RE/OP (Red Opal)
4 mm
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
5 mm
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
6 mm
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
7 mm
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
8 mm
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
9 mm
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
10 mm
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
12 mm
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *
× 11,90 € *