Int. Gold Steel Barbell 1.2mm with Att. #27 Syn. Opal, (individual parts)

20,90 €
incl. 19% VAT ,
Basket matrix

length / stonecolor WH/OP (White Opal) PI/OP (Pink Opal) BK/OP (Black Opal) LGR/OP (Light Green Opal) SA BL/OP (Sapphire Blue Opal) RE/OP (Red Opal)
4 mm
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
5 mm
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
6 mm
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
7 mm
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
8 mm
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
9 mm
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
10 mm
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
12 mm
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *
× 19,90 € *